Monday, March 25, 2019

အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအား လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စ ၍ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၁၈ ခုနစ္အတြင္းက ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ၾကယ္ပဲမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမ်ား မွ အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူမႈေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ပဲစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအ သင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားေခ်ာင္းေျမႏု ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း လုပ္ေဆာ္မည့္ Global Earth Agro and Aqua Public Co,.Ltd ၏ ငါးတန္ ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း ၿပီးစီး ပါက ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ ရရွိထုတ္လုပ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ပံ့ပိုးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီေပးေရးဌာန၊ ေျမပေဒ သာကြ်န္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အက်င့္ (GAP) ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္လက္မွတ္ရ Food Safety ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္း ခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ေျပာသည္။

ယခုတြင္ ျပည္တြင္း၌ ၾကက္သြန္နီ အထြက္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းဆင္းေနေၾကာင္း ၾကက္သြန္ပြဲရုံမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံ ၿခံလုပ္သား ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးၿခံ ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိ သည္။

လက္ရွိ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ျပဳျပင္ေစလိုသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ျဖင့္ နားေထာင္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးမွ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ ရာသီဥတု ပူျပင္းလာသည့္အတြက္ သီးႏွံံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စုပ္စားပိုးမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အထူသတိျပဳၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သီးႏွံကာကြယ္ေရး ဌာနခြဲမွ အ သိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္သည္။

လက္ရွိ အစိုးရလပ္ထပ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေလ်ာက္ထားၿပီး ေျမ ျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ မရွိေသာ ေၿမဧကေပါင္း (၁,၄၄၈,၆၇၆) ခန္႔အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေနသည့္ ဆန္လံုးရွည္ အမ်ိဳးအစားကို တရုတ္ႏို္င္ငံက တင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း မႏၱေလး- မူဆယ္ ဆန္ကုန္သည္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။