Wednesday, November 14, 2018

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားရွိ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသည့္ ဓားမဦးခ် ရိုးရာေျမမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး ရံႈးခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕မွ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျဖတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအသစ္ကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ေစ်းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတဲ့၂၀၀၇-၂၀၀၈ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဟာ ဆန္ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြေရာ၊ ဆန္၀ယ္ယူ စားသံုးေနတဲ့နိုင္ငံေတြေရာ အံ့အားသင့္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္ မႈရွိေစေရး ေပၚလစီေတြခ်မွတ္၊ သံုးသပ္၊ ျပင္ဆင္တာေတြကို လုပ္လာၾကပါတယ္။

‘အခု လူေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂါေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ အစာေခ်စနစ္ထဲမွာ ဘာသက္ရွိေတြ၊ ဘာဘက္တီးရီးယားေတြ ရွိေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕ေရာဂါေတြကို ကုသဖို႔ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ရွိသင့္တဲ့ ပိုးမႊားေတြ ရွိမေနဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ ေျမဆီလႊာဆိုတာလည္း အဲဒါမ်ိဳးပဲ’ လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

စိုက္ကြင္းေတြမွာ အေပၚေျမဆီလႊာ စြတ္စိုေနတဲ့ အေနအထားမွာ အေပၚယံေျမလႊာတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္တဲ့ တီေကာင္ကို တိုက္ရိုက္ထည့္ထားေပးႏုိင္တယ္။ ေျမႀကီးေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ အေျခအေနမွာေတာ့ မိုးရာသီအစပ်ဳိးတဲ့ အခ်ိန္မွာ တီေကာင္ေျမေဆြးေျမၾသဇာကို ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။

တီေကာင္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေျမေဆြးျပဳလုပ္ၾကမယ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေစ်းအဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ျပည္ပပို႔ပဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသိုေလွာင္ထားသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ကုန္သည္မ်ား ယခုႏွစ္မွာ ပဲေစ်းဆက္တိုက္က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ မွန္းခ်က္ ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ျဖစ္ေနသည္ဟု သိုေလွာင္ထားသူမ်ားက မခ်ိတင္ကဲ ေျပာဆိုုေလ့ရွိၾကျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ႏွစ္နာရီေလာက္ကား ေမာင္းလာရင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ထဲက “စိမ္းလန္းအဖြဲ႔ေတာင္သူမ်ား” ဓာတုကင္းလြတ္စိုက္ ပ်ိဳးေရးၿခံဆိုၿပီး ဘီႏိုင္းပိုစတာ တစ္ခုက လမ္း၀ မွာခ်ိတ္ဆြဲ ထားကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ၾသဂဲနစ္ ဆိုတာ ဒီေခတ္မွာေတာ့ လူ႔သက္တမ္းအတြက္ တန္းဖိုး၀င္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနၾကတဲ့ သီးႏွံေတြမွာ အပင္ေပါက္က ေနစၿပီး အသီးရင့္မွည့္ခ်ိန္ထိ ေဆးဖ်န္း၊ေဆးစိမ္ ၿပီး ေရာင္းခ်ေနၾက စားေသာက္ေနၾကတာဟာ တကယ္ေတာ့ ဓာတုေတြကို စားေသာက္ေနတာပါပဲ။

ခ်မ္းေအးတဲ့ ေတာင္ေပၚေဆာင္းရာသီကို ကာကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေေႏြးထည္ထူထူ၀တ္ထားေပမယ့္ ေနေရာင္မထိုးႏိုင္တဲ့ ေတာအုပ္ထဲက ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းထဲမွာ ခပ္ပါးပါးအေႏြးထည္ေတြကိုသာ ၀တ္ဆင္ထားၾကတဲ့ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ အမ်ိဳး သမီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ဓႏုရိုးရာစကားေတြေျပာရင္း ေကာ္ဖီသီးေတြကို ခူးဆြတ္ၿပီး ေက်ာမွာလြယ္ထားတဲ့ ပလိုင္းေလးေတြထဲကို တေတာက္ေတာက္နဲ႔ ထည့္ရင္း အလုပ္ရႈပ္ေနၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရ သစ္က ျမန္မာလယ္ယာေျမမ်ား ထံ မည္သိုု႕ မည္ပံုု မူ၀ါဒသစ္ မ်ား ထားရွိေပးမလဲ ဟုု လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရး လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ေတာင္သူအားလံုုးက ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးၾကီး ထားေနၾကသည္။