Friday, April 19, 2019

လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ တင္း၊ ေပါင္ စနစ္မ်ားအစား ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ အခ်င္အတြယ္စနစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု- ေကဇူး(AMIA)

ရန္ကုန္၊   ဒီဇင္ဘာ   ၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္   ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕( IFC) တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေနသည့္ ျမန္မာ့ဆန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမႈၾကမ္းမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာမီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးမ်ား ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာ့စပါး စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဆန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ  ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့စပါး စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမွာလည္း  လက္ရွိတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလေလာက္ဆိုရင္ စပါးလဲၿပီးၿပီး၊ ႏွစ္ခုလုံးၿပီလို႔ သက္ဆိုင္ရာ စံခ်န္စံၫႊန္းေကာ္မတီကို တင္ ျပၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္မွာပါ။ စပါးကေတာ့ နည္းနည္းေလး က်ယ္ျပန႔္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူနေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔လို ေသးတယ္။  ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ၿပီးပါေသးတယ္။ စပါးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာက္သုံးႀကိမ္၊ ေလးႀကိမ္ေလာက္ ညႇိႏႈိင္းဖို႔လိုေနေသးတယ္။ ဆန္ေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ စပါးေကာင္းဖို႔လဲ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စပါး ေကာင္းေအာင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုလဲ ျပဳျပင္ရမယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ စပါးတစ္တင္း ၄၆ ေပါင္၊ အဖ်င္း၊ အေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ ပါဝင္မႈဆို သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တိတိက်က် မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္တြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဈးကြက္အသစ္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္လည္း အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အေရး ပါျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ဆန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းထဲတြင္ ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၏ ျဖဴဆြတ္မႈ၊ အလ်ား၊ အနံ အခ်ိဳး၊ ႀကိတ္ဖြပ္မႈ၊ က်န္းမာသန႔္ရွင္းမႈ၊ ထုပ္ပိုးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူေတြကေတာ့ စပါးစိုက္တာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ နားမလည္ဘူး။ စပါးထြက္ဖို႔ပဲ စိုက္ၾက တယ္။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္ ထုတ္ေပးမွ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္တာ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ မ်ိဳးမေကာင္းဘဲ ဒီလို မ်ိဳးေတြပဲ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းလည္း မမီႏိုင္ဘူး” ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မွေတာင္သူ ဦးရင္ေမာင္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က အာရွ၏ ဆန္အိုးဟု သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ မႈမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေလ်ာ့က်ေနၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၁ သန္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇ သန္း၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ၄ဒသမ၃ သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၃ သန္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ၃ဒသမ၂ သန္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၁ဒသမ၉  သန္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ၁ဒသမ၃ သန္းခန္႔ တင္ပို႔မည္ဟု ခန႔္မွန္းထား ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းခြဲေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈  ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၉  မတ္လအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ႏို ဝင္ဘာလအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၄ သန္းသာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

 

Unicode

ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၄


မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့( IFC) တို့ ပူးပေါင်းရေးဆွဲနေသည့် မြန်မာ့ဆန် စံချိန်စံညွှန်းမှုကြမ်းမှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပြီး၊ မကြာမီ စံချိန်စံညွှန်းကော်မတီသို့ တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးများ ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးက ဆိုသည်။


မြန်မာ့ဆန်စပါး စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် မြန်မာ့စပါး စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မြန်မာ့ဆန် စံချိန်စံညွှန်းဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲကာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျှက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။


မြန်မာ့စပါး စံချိန်စံညွှန်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမှုမှာလည်း လက်ရှိတွင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


“ လာမည့် ဇန်နဝါရီလလောက်ဆိုရင် စပါးလဲပြီးပြီး၊ နှစ်ခုလုံးပြီလို့ သက်ဆိုင်ရာ စံချန်စံညွှန်းကော်မတီကို တင် ပြပြီးရင် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်မှာပါ။ စပါးကတော့ နည်းနည်းလေး ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် တောင်သူနတွေ ပိုပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့လို သေးတယ်။ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပြီးပါသေးတယ်။ စပါးနဲ့ပက်သက်ပြီး နောက်သုံးကြိမ်၊ လေးကြိမ်လောက် ညှိနှိုင်းဖို့လိုနေသေးတယ်။ ဆန်ကောင်းဖို့ဆိုရင် စပါးကောင်းဖို့လဲ လိုတယ်။ ဒါကြောင့် စပါး ကောင်းအောင် စံချိန်စံညွှန်းကိုလဲ ပြုပြင်ရမယ်” ဟု ဦးအောင်သန်းဦးက ဆိုသည်။


လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် စပါးတစ်တင်း ၄၆ ပေါင်၊ အဖျင်း၊ အမှော်၊ ဖုန်၊ သဲ၊ ခဲ ပါဝင်မှုဆို သည့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် တိတိကျကျ မရှိခဲ့သောကြောင့် ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ကျင့်သုံးနေသည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် တပြေးညီ ဖြစ်စေရန်နှင့် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှု ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဈေးကွက်အသစ်များ ရှာဖွေရာတွင်လည်း အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်း အရေး ပါခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ့ဆန်စပါး စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ သိရသည်။


ဆန် စံချိန်စံညွှန်းထဲတွင် ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၏ ဖြူဆွတ်မှု၊ အလျား၊ အနံ အချိုး၊ ကြိတ်ဖွပ်မှု၊ ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှု၊ ထုပ်ပိုးမှု စသည့်အချက်များကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။


“ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူတွေကတော့ စပါးစိုက်တာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ နားမလည်ဘူး။ စပါးထွက်ဖို့ပဲ စိုက်ကြ တယ်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်ပေးမှ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်တာ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ မျိုးမကောင်းဘဲ ဒီလို မျိုးတွေပဲ ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စံချိန်စံညွှန်းလည်း မမီနိုင်ဘူး” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့ နယ်မှတောင်သူ ဦးရင်မောင်က ပြောသည်။


မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်က အာရှ၏ ဆန်အိုးဟု သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါတွင် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့ မှုမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက် လျော့ကျနေပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချိန် ၁၃ သန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချိန် ၁၁ သန်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချိန် ရ သန်း၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ ၄ဒသမ၃ သန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၃ သန်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ၃ဒသမ၂ သန်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ၁ဒသမ၉ သန်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ၁ဒသမ၃ သန်းခန့် တင်ပို့မည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်း သိရသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆန်တန်ချိန် သုံးသန်းခွဲကျော် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ဧပြီလ မှ ၂၀၁၉ မတ်လအထိ ဆန်တန်ချိန် နှစ်သန်းခွဲခန့် တင်ပို့နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် ဧပြီလမှ နို ဝင်ဘာလအထိ ဆန်တန်ချိန် ၁ဒသမ၄ သန်းသာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

 

 

 

 

Leave a comment