Sunday, August 18, 2019

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထုိင္း- ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ဓာတ္ပံု- ၿဖိဳးလြင္ေအာင္(AMIA)

ျမ၀တီ၊    ဒီဇင္ဘာ   ၆

ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ကုန္သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္ အမယ္အသစ္မ်ား တိုးတက္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

“ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈ တိုးျမွင့္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ရွိတဲ့ လယ္ယာထြက္ ကုန္ေတြ၊ ေရထြက္ကုန္ေတြကို ထိုင္းႏုိင္ငံကို တင္ပို႔ေနသလို ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း ေတြ၊ လူသံုး၊ အိမ္သံုးပစၥည္းေတြ၊ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းေတြကို တင္ပို႔ေနတာပါ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ ့ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾကက္သြန္နီ၊ အာလူး၊ ေျပာင္းႏွင့္ ေျမပဲဆံတို႔အေပၚ ထုိင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Duty Free ႏွင့္ Guota Free မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရး၊ ကြ်ဲ၊ႏြား၊ သိုး၊ဆိတ္မ်ား ေစ်းကြက္တင္ပို႔ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားတြင္ (Standard Operation Produres) မ်ား ထားရွိေရးအပါအ၀င္ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္မ်ား ေတာင္းဆိုရာတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ ေအာက္တိုဘာလ၏ ကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဒသမ ၉၈၆ သန္း၊ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ဒသမ၁၄၆ သန္း၊ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ဒသမ၁၃၂ သန္းအထိ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ လ်ာထားခ်က္အေပၚတြင္ ၉၃ဒသမ၂၄  ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ဒသမ၂၅၂ သန္းခန္႔ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ  ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္မ်ား၊ ေျမပဲဆန္၊ ငါးမ်ိဳးစံု၊ ပဲတီစိမ္း၊ ဝဥေျခာက္(အမႈန္႔)၊ ကဏန္း၊ င႐ုတ္ သီးေျခာက္၊ ငါးပိ၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ပုစြန္၊ သတၲဳႏွင့္ သတၲဳ႐ိုင္းမ်ား၊ သားေရစိမ္းႏွင့္ သားေရေခ်ာ၊ ႏွမ္း(ညိဳ)၊ မတ္ပဲ ၊ မန္က်ည္းသီး (အေစ့ပါ) စသည္ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ပို႔ကုန္အမယ္သစ္အေနျဖင့္ မကၠေဒးမီးယား (Macadamia) အား စတင္တင္ပို႔ေနၿပီး လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုသည့္ ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ တစ္မယ္လည္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္း ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္စည္လိုအပ္ခ်က္ အရျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အဓိက တင္သြင္းခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း၊ အေဖ်ာ္ယမကာ မ်ိဳးစံု၊ တြင္းထြက္သတၲဳမွအပ(ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား)မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအဝတ္အထည္မ်ား၊ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား စသည္ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ- ထုိင္း တရား၀င္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွာ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊  တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုစခန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အၾကားရွိ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ပုံမွန္တုိးတက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ ဘ႑ာသည့္ႏွစ္က ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဒသမ ၇၄ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ  ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္အလိုက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈမွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ဒသမဝ၀၈ သန္း၊ ၂၀၁၃ -၂ ၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၁ဒသမ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ၉၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ဒသမ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၁ဒသမ၇၂၀ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ  ၉၄၂ဒသမ၂၈၁ သန္းထိ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Unicode

မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၆


မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အစ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက် ပြည့်မီကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ပို့ကုန် အမယ်အသစ်များ တိုးတက်တင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။


“ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်မှု တိုးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ရှိတဲ့ လယ်ယာထွက် ကုန်တွေ၊ ရေထွက်ကုန်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံကို တင်ပို့နေသလို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်း ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း တွေ၊ လူသုံး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းတွေကို တင်ပို့နေတာပါ” ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်း ၀ယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းက ပြောသည်။


မြန်မာ ့ပို့ကုန်များဖြစ်သော ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ ပြောင်းနှင့် မြေပဲဆံတို့အပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် Duty Free နှင့် Guota Free များဖြင့် စျေးကွက် ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုရေး၊ ကျွဲ၊နွား၊ သိုး၊ဆိတ်များ စျေးကွက်တင်ပို့ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ကြားတွင် (Standard Operation Produres) များ ထားရှိရေးအပါအဝင် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်များ တောင်းဆိုရာတွင် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။


ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အစ အောက်တိုဘာလ၏ ကုန်သွယ်မှု ကိန်းဂဏန်းများအရ ပို့ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ဒသမ ၉၈၆ သန်း၊ သွင်းကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ဒသမ၁၄၆ သန်း၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၇ဒသမ၁၃၂ သန်းအထိ ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် လျာထားချက်အပေါ်တွင် ၉၃ဒသမ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကုန်သွယ်မှု ပြု လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ် ကာလတူထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဒသမ၂၅၂ သန်းခန့် ပိုမိုရရှိခဲ့သည်။


လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အဓိကတင်ပို့နေသာ ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ချုပ်ပြီးအထည်များ၊ မြေပဲဆန်၊ ငါးမျိုးစုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ဝဥခြောက်(အမှုန့်)၊ ကဏန်း၊ ငရုတ် သီးခြောက်၊ ငါးပိ၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ပုစွန်၊ သတ္တုနှင့် သတ္တုရိုင်းများ၊ သားရေစိမ်းနှင့် သားရေချော၊ နှမ်း(ညို)၊ မတ်ပဲ ၊ မန်ကျည်းသီး (အစေ့ပါ) စသည်ကုန်စည်များ ဖြစ်သည်။


ယင်းအပြင် ပို့ကုန်အမယ်သစ်အနေဖြင့် မက္ကဒေးမီးယား (Macadamia) အား စတင်တင်ပို့နေပြီး လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် မလိုသည့် ပို့ကုန်အမယ်သစ် တစ်မယ်လည်းဖြစ်ပြီး ထိုင်း နိုင်ငံဘက်မှ ကုန်စည်လိုအပ်ချက် အရဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


ထိုင်းနိုင်ငံမှ အဓိက တင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် အပိုပစ္စည်း၊ အဖျော်ယမကာ မျိုးစုံ၊ တွင်းထွက်သတ္တုမှအပ(ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ)များ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ၊ အလှကုန် ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်မြေဩဇာများ၊ ချည်ထည်များ၊ ချုပ်ပြီးအဝတ်အထည်များ၊ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ စသည်ကုန်စည်များ ဖြစ်သည်။


လက်ရှိ မြန်မာ- ထိုင်း တရားဝင် နယ်စပ်စခန်းများမှာ မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံစခန်းတို့ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အကြားရှိ အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ပုံမှန်တိုးတက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။


ပြီးခဲ့ ဘဏ္ဍာသည့်နှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရဒသမ ရ၄ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။


လက်ရှိ မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ မြန်မာ- ထိုင်း နှစ်အလိုက် နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃ဒသမဝဝ၈ သန်း၊ ၂၀၁၃ -၂ ၀၁၄ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၁ဒသမ၅၀၁ သန်း၊ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅၆ ဒသမ၉၀၂ သန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရ၂၆ဒသမ၁၁၂ သန်း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၃၁ဒသမရ၂၀ သန်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ် လာ ၉၄၂ဒသမ၂၈၁ သန်းထိ နှစ်စဉ်တိုးတက် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Leave a comment